Wat is het Sociaal Panorama Model ?

 
   

Sinds 1979 bestaat een psychologische traditie, waarin de practische toepassing van inzicht in de subjectieve beleving centraal staat en die met NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) wordt aangeduid. Bij het Sociaal Panorama gaat het om NLP-toepassingen op het gebied van sociale relaties.

Het Sociaal Panorama heeft de analyse en verandering van de innerlijke beleving van sociale systemen ten doel. Denk daarbij aan het neutraliseren van haatgevoelens, het nemen van emotionele afstand of het loslaten van overleden anderen. Ook het verminderen van de dominante invloed van mensen op elkaar behoort tot de vele mogelijkheden. Daarnaast kan je met behulp van dit model diepgewortelde sociale gedragspatronen, die persoonlijkheidskenmerken lijken, via een analyse en herstructurering van vroege familie inprentingen helpen ombuigen. In het Sociaal Panorama Model worden relaties opgevat als onbewuste cognitive constructies met universele, culturele en persoonlijke eigenschappen. Het is de imaginaire mentale ruimte om mensen heen, waarin ze hun model van de sociale werkelijkheid scheppen: Mensen leven in een imaginair landschap van sociale constructen: een sociaal panorama. Ruimtelijke interventies zijn een van de basiskenmerken van het werken met het Sociaal Panorama.

 

The International Laboratory for Mental Space Research (ILMSR)

Van af het jaar 2000, werken enkele sociale wetenschappers samen in Het Internationale Laboratorium voor het Onderzoek van de Mentale Ruimte. Dit heeft vooral de ontwikkeling van de politieke en psychiatrische toepassingen gestimuleerd. Eénmaal per jaar is er een meerdaagse bijeenkomst van de (momenteel) drie laboranten.

De drijfveer achter de psychiatrische toepassing is drs. Wolgang Walker van het Institut NLP-Berlin Brandenburg.

De drijfveer achter de politieke toepassing is Dr. Walter Ötsch van de Johannes Keppler Universiteit Linz in Oostenrijk.

En drs. Lucas Derks ontwikkelde de algemene link tussen mentale ruimte en sociaal gedrag.

:

 
 
 
_© Copyrights Lucas Derks 2002 - Disclaimer _-_Webdesign: WE-ICT