Sociaal Panorama training

Data 2024:

11, 12, 18, 19, 26  mei 

Plaats: 

Conferentieoord de Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC Groesbeek, bij Nijmegen, tel: 0243971204

Cursustijden: 

van 10.00 uur tot 13.00 uur
van 14.30 uur tot 18.00 uur

Kosten, betaling en inschrijving:

De prijs is € 985,00, inclusief lunches en cursusmateriaal. Dit bedrag dient twee weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op:
NL66 INGB 0001 9445 55 
t.n.v. L.A.C. Derks,
Van den Boenhoffstraat 27,
6525 BZ  Nijmegen. 

Bij ziekte van de cursist of andere overmacht kan de gemiste tijd in de volgende cursus worden ingehaald. Wanneer de docent niet beschikbaar is of de groep te klein is, worden alle betalingen teruggestort.

Beschrijving:

Deze training wordt één maal per jaar in Nederland georganiseerd. De inhoud bestaat uit een mix van individueel therapeutisch/coachend werk en toepassingen in teams. In vijf dagen wordt het sociaal panorama in zijn volle diepte verkend; van het verbeteren van intieme relaties, rouwtherapie, mediation tot aan de subjectieve beleving van politieke machtsuitoefening. Ook thema's als onderdrukking en dominantie, het zelfconcept, identificatie, sociale overtuigingen, spirituele entiteiten, sociale persoonlijkheidsproblemen, sexualiteit en familiewortels komen aan de orde. Dit is NLP op hoog niveau, ingebed in de ontwikkelingen van de Mental Space Psychology van de laatste tien jaar. Hoe herschep je de plek die je in de sociale werkelijkheid inneemt? 

Deze training wordt rond Nijmegen in het nederlands, in Abano Terme in Italie in het duits en in Brazilie, Finland en Polen in het engels met vertaling gegeven (zie agenda-workshops). Deze uitgebreide scholing in de toepassing van het sociaal panorama model, is toegankelijk voor iedereen met een NLP-practitioners- of daaraan gelijkwaardige vooropleiding (bij twijfel even contact opnemen met sociaalpanorama@hetnet.nl ). Na voltooiing van de eindopdracht, ontvangen de deelnemers het certificaat `Sociaal Panorama Consultant'. Zij kunnen zich ook registreren op deze website. 

Na afloop zullen de deelnemers de voornaamste methoden om personificaties te veranderen beheersen en hebben zij ook voldoende inzicht in de onderliggende psychologische mechanismen. Het gebruik van de technieken in hun samenhang, geeft aan het Sociaal Panorama zijn grote kracht. Sociaal Panorama Consulenten kunnen dit model zelfstandig en met succes binnen een professionele context toepassen. In deze training worden ook de politieke en organisatiekundige toepassingen behandeld. Het sociaal panorama kan voor therapeuten een praktische en logische vervolgstap zijn na hun ervaring met familieopstellingen. Zowel de familiegeschiedenis als de huidige samenlevingssituatie is behandelbaar met dit model. Voor uw persoonlijke ontwikkeling kan deze opleiding ook veel betekenen; nu begrijpt u beter hoe u uw sociale positie in stand houd en hoe u die doelgericht kunt verbeteren. 

Inhoud van de training: 

De inhoud van de cursus komt grotendeels overeen met de inhoud van de boeken Sociale Denkpatronen of de engelse versie Social Panoramas. Daarbij komen recente ontwikkelingen en de omzetting van de theorie in de technieken. Levende demonstraties voegen veel toe aan wat de literatuur biedt. Vooral de oefening van de technieken onder begeleiding, met gerichte feedback, stimuleert de beheersing van het materiaal. Ook worden thuisopdrachten gedaan.

De inhoud is samen te vatten in de volgende punten: 

  • Het verkrijgen van betrouwbare informatie over het sociaal panorama van mensen.
  • Het gebruik van het sociaal panorama als psycho-diagnostisch instrument.
  • Het bereiken van blijvende verbeteringen in sociale relaties van ieder type.: liefde, haat, machteloosheid, ongelijkwaardigheid, verwevenheid, identificatie en tegenidentificatie.
  • Het gebruik van het sociaal panorama voor de verbetering van gezinnen, teams en andere sociale systemen.
  • De toepassing van het sociaal panorama in de context van onderwijs, training, conflict coaching, onderhandeling en mediation.
  • Het verstevigen van de zelfervaring: waar het gaat om autonomie, zelfvertrouwen, problemen met eigenwaarde en het veranderen van de identiteit.
  • Het op gang brengen van persoonlijkheidsveranderingen via het familiepanorama. Hierbij gaat het om een reeks van technische mogelijkheden die vooral nieuwe ingangen bieden in psychotherapie met diepgang.
  • Het gebruik van het sociaal panorama voor de exploratie en harmonisatie van relaties met overledenen, geesten en goden.
  • Team processen en groepsdynamica met Sociaal Panorama.

Trainings opzet: 

Op de cursusdagen zal veel gestructureerd en onder begeleiding geoefend worden. Daarnaast is er echter ook tijd om in te spelen op wat leeft. 
Dag 1 en 2 fungeren als een introductie. Tussen de 3e, 4e en de 5e dag zit enkele weken. De individuele eindopdracht bestaat uit de toepassing van het familiepanorama met een cliënt. Het verslag van deze opdracht, volle aanwezigheid (gemiste dagen kunnen een jaar later worden ingehaald), samen met het getoonde praktisch kunnen, behoren tot de certificatiecriteria. Er is gedurende de oefeningen genoeg ruimte voor persoonlijke feedback door de trainer.
De uitgereikte literatuur bestaat uit een 60 tal werkbladen + ongeveer 135 pagina's verplichte leesstof uit het boek "Sociale Denkpatronen" of "Spoken in de Kop", beiden van Lucas Derks.
De voertaal in deze cursus is het Nederlands met hier en daar een woordje Engels op de sheets en de flip-overs.

Vragen over deze training: 

sociaalpanorama@hetnet.nl
Telefoon:  024 3221366 

Het benodigde aantal betalingen dat 14 dagen voor de eerste cursusdag binnen moet zijn om de opleiding doorgang te laten vinden is 10. Als de training bij gebrek aan voldoende deelname niet doorgaat, krijgt iedereen het volledige inschrijvingsgeld teruggestort. 

Opnamen worden in deze training alleen gemaakt met ieders toestemming. Verder wordt de privacy van de deelnemers gewaarborgd. En privé informatie wordt geheim gehouden. De deelnemers dragen medeverantwoording voor wat er in de training gebeurd. Gecertificeerden worden met naam, plaats en e-mail op een lijst op deze website vermeld onder: consulenten (op vrijwillige basis). 

Affiliaties:

International Laboratory for Mental Space Research.  International Laboratory for Mental Space Research
   
Society for Mental Space Psychology. SOMSP
Lucas Derks is lid van de Nederlandse Vereeniging voor Neuro-Linguistisch Programmeren NVNLP
Lucas Derks is Fellow Trainer in the IANLP: International Association for Neuro-linguistic Programming IANLP
Geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen: SKB 32,5 SU en 32,5 LU SKB
Geaccrediteerd door de Nederlandse vereniging van hypnotherapeuten: NBVH voor 30pt NBVH
Geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches: Nobco met 10 punten NOBCO
Gesubsidieerd door Werknemers en Werkgevers FCB
Erelid van Gezond Denken & Doen Gezond Denken & Doen
International Association of NLP Institutes INLP
NLP Research award winner 2019 NLP Award 2019
Award Coaching Convention 2018 Coaching Convention

Lucas Derks is te vinden op Facebook, LinkedIn, Xing en YouTube.

Lucas Derks is te vinden op:

Privacy policy
© Copyrights Lucas Derks 2019 - disclaimer
| Designed by Coppelaer Consultancy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram